Sankt відкриті
[search 0]
більше

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Här fortsätter vi utforska Nidarosdomens hemligheter i det andra avsnittet av två. Nidarosdomen är Norges rikshelgedom och uppfördes som gravkyrka för Sankt Olav. Det är en vallfartskyrka och det givna målet för nutida pilgrimer, liksom det var för medeltidens pilgrimer. Hur gick det till när Olavskulten byggdes upp på 1100-talet? Vad berättar Nida…
 
Nidarosdomen är Norges rikshelgedom och uppfördes som gravkyrka för Sankt Olav. Det är en vallfartskyrka och det givna målet för nutida pilgrimer, liksom det var för medeltidens pilgrimer. Hur gick det till när Olavskulten byggdes upp på 1100-talet? Vad berättar Nidarosdomens arkitektur och utformning om hur Sankt Olav firades under katolsk tid? Va…
 
År 2016 upptäcktes resterna av Klemenskirken i Trondheim. Kyrkan uppfördes sannolikt omkring år 1015 och är troligen kung Olav Haraldssons Klemenskirke. Där placerades helgonkungens skrin på högaltaret i augusti 1031. Utgrävningarna av kyrkan har fört med sig ny historisk kunskap. I det här avsnittet hör vi om upptäckten av Klemenskirken och det mu…
 
Heidi Carine Brimi besöker Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim, som är den officiella pilgrimsmottagningen i staden. Centret är en knutpunkt för den internationella pilgrimstrafiken, som är en medeltida tradition i Trondheim. Här utfärdas pilgrimsdiplom, Olavsbrevet, och här finns bland annat logi för övernattning och kafé. På Nidaros Pilegrimsgård f…
 
Hur påverkades Norden av klimatförändringar för tusen år sedan – då kung Olav Haraldsson landsteg i Selånger på sin sista färd mot Norge – och hur såg det ut senare under medeltiden då pilgrimer vallfärdade i Sankt Olavs spår till Nidaros? Vi träffar Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker, docent vid Stockholms universitet och forskare i klimat…
 
Vi gör en djupdykning i medeltidens vardagsliv i en liveinspelning från Selånger Pilgrimscenter. Arkeologerna Anna Lagerstedt, Arkeologikonsult, och Ylva Stenqvist Millde, Trafikverket, berättar om sin forskning om medeltida gårdar och kommunikationer. Av medeltida timmerbyggnader finns cirka hundra bevarade i Sverige och dubbelt så många i Norge. …
 
Vi gör en djupdykning i vikingatiden och möter i en liveinspelning på Selånger Pilgrimscenter Anna Lihammer, arkeolog, och Ted Hesselbom, chef för Sigtuna museum. Anna har skrivit boken Vikingatidens härskare (Historiska Media) och tillsammans skriver de nu på en bok om bilden av vikingen. – Det finns många förutfattade meningar om vikingatiden. Sa…
 
Sankt Olavsleden till Trondheim tar sin början i Selånger, den plats där enligt legenden den norske kung Olav Haraldsson landsteg på sin sista färd år 1030. Platsen kom senare under medeltiden att kallas S:t Olofs hamn och Selånger blev en viktig centralplats. I takt med landhöjningen blev hamnen uppgrundad och flyttades ett stycke österut till sta…
 
I Pilgrimspodden träffar vi en av Sveriges ledande runforskare som berättar om runstenar och vad de kan avslöja om livet under vikingatiden. Magnus Källström är docent i nordiska språk och verksam forskare vid Riksantikvarieämbetet och arbetar just nu med att sammanställa en vetenskaplig utgåva om runskrifter i Medelpad. Magnus blev intresserad av …
 
I detta avsnitt av Pilgrimspodden besöker vi Östersund och hör om höjdpunkter och framtidsvisioner för Sankt Olavsleden, världens nordligaste pilgrimsled som sträcker sig mellan Selånger i Medelpad och Trondheim i Tröndelag. Här finns en tusenårig historisk tradition, storslagen natur och omväxlande landskap som lockar vandrare från hela världen. P…
 
I kustlandet runt dagens Sundsvall finns en exceptionell rikedom av stora gravar och fynd från järnåldern. Högom, Maland och Nolby/Kvissle är platser som visar på en koncentration av makt och status. I Pilgrimspodden träffar Nils Johan Tjärnlund arkeologerna Margareta Bergvall och Ola George från Västernorrlands museum som berättar om människorna o…
 
I det tredje avsnittet hör vi om vad förtroliga biktsamtal kan avslöja om relationen mellan kyrka och kungamakt under medeltiden. Vi träffar Biörn Tjällén, historiker vid Mittuniversitet i Sundsvall, som forskar om politik, kyrka och filosofi i medeltidens Europa. – Vi lever fortfarande i ett samhälle som i hög grad är format av medeltiden. Då lade…
 
I det andra avsnittet handlar det om bilden av Sankt Olav. Vi träffar Anne Lidén, konsthistoriker vid Stockholms universitet, som berättar om Olavsbilder och deras symbolik. Under medeltiden var Olav den helige Nordens populäraste helgon och det gjordes många skulpturer och målningar som spelade en viktig roll för dåtidens människor. Det fanns inge…
 
I det första avsnittet handlar det om pilgrimsturism, ett växande fenomen. Vi får träffa Mats Nilsson, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet, som har undersökt orsakerna till att pilgrimsvandringar blir allt populärare. Vilka motiv driver människor att gå en pilgrimsvandring och vad man kan lära sig av en pilgrimsvandring– kan det bli…
 
I det första avsnittet handlar det om pilgrimsturism, ett växande fenomen. Vi får träffa Mats Nilsson, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet, som har undersökt orsakerna till att pilgrimsvandringar blir allt populärare. Vilka motiv driver människor att gå en pilgrimsvandring och vad man kan lära sig av en pilgrimsvandring– kan det bli…
 
Vad har melodifestivalen och nardusbalsam gemensamt? David Silverkors predikar ur evangelietexten för 2:a söndagen i fastan - Markus 14:3-9: 3Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.4Några blev förarg…
 
Kyndelsmässodagen handlar om Symeon och Hannas möte med Jesus, mötet med "Uppenbarelsens ljus för hedningarna". David Silverkors förkunnar kring evangelietexten och tar avstamp i ett citat av CS Lewis, författaren till bland andra Narniaböckerna.Knivsta pastorat
 
Med avstamp i en stulen chokladkaka predikar David Silverkors om vad kärlek är. Bibeltexten är hämtad från Johannesevangeliet 14:1-14: Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är det…
 
David Silverkors bjuder oss på en resa med Petrus under påskens dramatik och visar vad som förändrade honom i grunden, för alltid. Evangelietexten är hämtad ur Johannes 21:15-19 Johannes 21:15-19 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig…
 
Under skärtorsdagens mässa förkunnade David Silverkors kring Matteus 26:17-30 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos d…
 
Finns det något som du har missat, som Gud redan har gett dig? Den frågan ställer David Silverkors kring evangelietexten hämtar ur Johannesevangeliet 6:24-35 Söndagens rubrik: Livets bröd 24När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus.25De fann h…
 
Martin Valman förkunnar utifrån evangelietexten ur Markusevangeliet 5:24-34: 24Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. 25Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. 26Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare h…
 
David Silverkors predikar över evangelietexten Lukas 7:36-8:3 36En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. 37Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam 38och ställde sig bakom honom vid hans fötter och gr…
 
Varför finns jag? Så öppnar diakon Kajsa Nordenstorm predikan över evangelietexten ur Matteus 16:21-23: 21Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. 22Petrus tog honom då avsides…
 
Temat för söndagen är Kärlekens väg. David Silverkors förkunnar, med hjälp av bland annat Melodifestivalen, Anna Book och Supernintendo, ur Johannesevangeliet 12 om vägen Kristus valde för att vi ska kunna få total förlåtelse. Johannesevangeliet 12:20-33: Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Fil…
 
Samuel E Lilja förkunnar kring evangelietexten från Lukas 8:4-15: 4När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna sade han i en liknelse: 5”En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. 6En del föll på berghällen, och när det hade ko…
 
Martin Valman förkunnar kring Lukasevangeliet 1:30-35: 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus fö…
 
David Silverkors predikar kring den helige Matteus text om Johannes döparen, Matt 11:2-11: 2Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar 3för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 4Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5att…
 
Loading …

Короткий довідник

Google login Twitter login Classic login