Regs відкриті
[search 0]
більше
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
FAR AIM | Aviation Reg's | Aeronautical Info | FARAIM

PilotGround.com | Pilot Ground LLC

Unsubscribe
Unsubscribe
Щомісяця
 
A Drinking Podcast; That Sometimes Talks About Airplanes And Learning To Fly. A Private Pilot, A Commercial Pilot And An Airline Transport Pilot (ATP) As Hosts. They Got Board With The FAR AIM Book Years Ago But Are To Lazy To Change The Podcast Name (or do any show prep whatsoever for that matter). Welcome To The Oddest, Most Irreverent And Controversial Pilot Podcast In America.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Igna Klynsmith bespreek luisteraarsvrae wat onder meer handel oor ‘n salarisverhoging, maar geen oortydbetaling, en ‘n saak oor ‘n TV-advertensie wat as godslasterend beskou is en die reëls daaraan verbonde. Spesialisgas Janus Olivier praat oor trusts.RSG
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek ‘n brief van ‘n luisteraar wat handel oor sy ontevredenheid met ‘n winkel wat daarop aangedring het dat hy sy ID-nommer in hulle stelsel moes intik om sy geskenkbewys te kon gebruik. Spesialisgas Elsa Kruger-Willemse praat oor belangrike aspekte m.b.t. die verkoop van onroerende eiendom.…
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek ‘n luisteraarsbrief oor geld wat hy van sy buurman wil eis ná ‘n windstorm skade aan sy eiendom aangerig het. Hy praat ook oor mediese vrywaringsvorms. Spesialisgas dr. Llewellyn Curlewis bespreek Artikel 174 van die Strafproseswet 51 van 1977.RSG
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek luisteraarsbriewe oor ‘n oorledene se motor wat op iemand se erf staan, en hulle weet nie hoe om van die motor ontslae te raak nie. Familieregkenner Riëtte Oosthuizen bespreek lewende annuïteite, en die waarde daarvan vir doeleindes van egskeiding.RSG
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek ‘n onlangse hofsaak oor ‘n koper wat ‘n koopooreenkoms onderteken, maar intussen van plan verander het. Daar word ook gekyk na eindomsagente se kommissie. Spesialisgas Volker Kruger beantwoord vrae oor ‘n kontanttekort in ‘n bestorwe boedel.RSG
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek wat van troeteldiere word indien hulle eienaars sterf. Spesialisgas Est-marié McCallahan praat oor eienaars se opsies vir uitsettingsbevele teen onwettige okkupeerders. Sy praat ook oor munisipaliteite se plig om behuising aan hawelose mense te voorsien.RSG
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek luisteraarsvrae oor ‘n buurman wat gifstowwe aan sy kant van die muur spuit, maar die buurman se plante in die proses ook vergiftig. Spesialisgas Volker Kruger verduidelik watter opsies erfgename het om ‘n herverdelingsoorenkoms te sluit.RSG
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek ‘n luisteraarsbrief wat handel oor ‘n derdeparty-eis. Hy praat ook oor ‘n eienaar van ‘n deeltiteleenheid wat wil weet wat sy regte is m.b.t. ander inwoners wat kla dat sy honde aanhoudend blaf. Spesialisgas dr. Llewelyn Curlewis verduidelik wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels.…
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek nuwe regulasies vir die indiensneming van buitelanders. Hy praat ook oor die Wet op Handelsmerke. Wat staan jou te doen indien jou nuwe, tweedehandse voertuig breek kort nadat jy dit gekoop het. Familregkenner Riëtte Oosthuisen bespreek bestrede egskeidings, meer spesifiek die dagvaarding.…
  continue reading
 
Igna Klynsmith praat oor die huweliksreg. Hy bespreek ook twee vrae wat handel oor immigrasie en toestemming wat deur een ouer geweier word om kinders saam oorsee te neem. Spesialisgas Johan Botes bespreek ‘n luisteraarsbrief oor ‘n werksaanbod wat ontvang is, maar toe teruggetrek is, en wat haar nou te doen staan.…
  continue reading
 
Die week in Regsake saam met Veronique van Heyningen en Igna Klynsmith, bespreek hy onder meer vrae oor boedels en 3de party-versekering. Spesialisgas Volker Kruger praat oor geskille wat verband hou met mede-eienaarskap van eiendom – En, Est-Marie McCallahan praat oor ‘n bekende winkelgroep wat voortaan nie meer kontant as betaling gaan aanvaar ni…
  continue reading
 
Veronique van Heyningen en Igna Klynsmith bespreek ‘n saak wat handel oor ‘n beeseerde persoon wat skade vergoeding eis van die eienaar van ‘n huisdier. Dan praat hy ook oor testamente en die belangrikheid daarvan om dit op datum te hou. Spesialisgas, Riëtte Oosthuizen praat oor onbestrede egskeidings.…
  continue reading
 
Veronique van Heyningen en Igna Klynsmith bespreek onder meer Suid-Afrikaanse regte ten opsigte van stemreg, asook die reg van openbare deelname. Spesialisgas, Susan de Wet praat oor die regte van buitelandse burgers t.o.v eise teen die Padongelukke fonds, sou hul beserings op Suid-Afrikaanse paaie opdoen.…
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Are you ready for an audacious spin on reading five-star reviews? Well, buckle up and join Scott Bors and I as we dive (no pun intended!) headfirst into a hilarious and occasionally bizarre world of testimonials. From the drawn-out poetic praises to the crisp, short compliments, we've got it all here. We even toss in mentions of the 'Tim Cook algor…
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
In Regsake bespreek Igna Klynsmith ‘n hofsaak wat hy betempel as die belangrikste hofsaak in die geskiedenis van die mensdom. Dit is die saak van die hoë prietser Kayafas en Jesus van Nasareth…Hy praat ook oor padveiligfheid in SA. Spesialisgas Est-Marie Mccallan sluit dié week die gesprek oor ouerskapverlof af.…
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Ready to laugh while learning aviation? Sit tight as we navigate through an episode packed with humor and education. We make floating the broadcast a riotous affair as we miss Lee - with Scott's entertaining readings of five-star reviews and our attempts to convince him to stay awake past 8 PM. We take complex aviation subjects and paint them in an…
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Prepare to be catapulted into a world of aviation marvels and personal exploits; our new episode promises to educate and entertain in equal measure. With Lee's expert analysis, Scott's engaging anecdotes, and Robert's unwavering focus, we're about to take flight in a way you've never experienced before. Our listener's testimonial is a testament to …
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Ever wondered why we adamantly call it a 'bi-annual flight review', in spite of the term not being in regulations anymore? We're about to give you a history lesson on aviation jargon that you won't find elsewhere. This episode is a wild ride, a lively debate on the language we use in the aviation community, and a touch of sports talk radio vibe. We…
  continue reading
 
What happens when three aviation enthusiasts with contrasting experiences bond over a unique podcast? You get a hilarious, engaging, and informative show that keeps you hooked and inspired, even if you're just saving up for your first flying lesson. We're rolling with laughter at A-Man1276's cleverly long review, appreciating his witty way of showi…
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek onder meer ‘n onlangse saak wat handel oor ‘n getroude paartjie wat drie dogters het, geskei is en eers na die egskeiding aan die lig gekom het dat die jongste dogter nie biologies aan die man verbind is nie. Hy bespreek ook ‘n luisteraars brief wat handel oor of opsetlike verbreking van reëls in rugby, nie kan lei tot finan…
  continue reading
 
Brace yourselves, listeners! Gandhi, our twice-featured guest, is back for a third round of laughs, insights, and, of course, the infamous bee talk. The man whose dreams of bee farming sparked nationwide conversation is back on the mic, despite claiming to have no memory of ever discussing it. Get ready to delve into a labyrinth of bafflement, hila…
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Ever wonder who the Dodge of aviation could be? Get ready to embark on a flight of fancy as we mull over the big names in the aviation industry, Piper and Cessna, and equate them with automotive giants like Ford and Chevy. Our journey takes us to land of aircraft ownership, where we analyze the value and cost of certain models, including the Citati…
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek onder meer ‘n luisteraarsbrief wat handel oor eksekuteuersfooie, en ‘n onlangse saak wat handel oor arbeidswetgeweing wat diskrimineer teen ouers wat betref ouerskapverlof. Spesialisgas Elsa Kruger-Willemse praat oor vruggebruik – is dit seën of is dit ‘n straf?RSG
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Ever tried to decode the mystery of fantasy football, only to realize it's amusingly akin to the world of aviation? Brace yourself and join us, three old pals, for a laughter-packed episode where we stumble around the world of fantasy football, reflect on our experiences with the sport, and share a hilarious anecdote from Scott's time at Mercedes. …
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Have you ever wanted to be a fly on the wall during an animated discussion about aviation? Well, buckle up and get ready for takeoff! We're catching up with our superfan, Mr. Steel Aviator, who generously shares his journey from being a novice pilot to earning his private pilot's license, and how our podcast has been a part of his experience. His r…
  continue reading
 
Leave a 5 star review for Scott to read in the future! Follow The Show On X: https://x.com/faraimpodcast Subscribe And Watch Full Episodes On The Rumble: https://rumble.com/FARAIM Subscribe And Watch Highlight Clips On The YouTube: https://www.youtube.com/c/FARAIMPodcastPilotGround.com | Pilot Ground LLC
  continue reading
 
Igna Klynsmith bespreek hy ‘n saak wat handel oor ‘n kind wat ‘n rugbybesering opgedoen het, wat vererger is deur die nalatigheid van die noodhulppersoneel. Hy bespreek ook die vereistes vir nalatigheid. Spesialisgas Volker Kruger praat oor ‘n groep boere wat ‘n grondeienaarsvereniging op die been wil bring. Hy verduidelik hoe so iets sal werk vanu…
  continue reading
 
Loading …

Короткий довідник