Cymru відкриті
[search 0]
більше

Download the App!

show episodes
 
Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔
 
As we’re all getting excited to get behind Wales as they’re about to enter the world’s biggest football tournament, we are pleased to release this very special podcast. Welcome to Soft Power Cymru, a show about Welsh sports diplomacy. In celebration of Wales in Canada where we are looking to deepen our existing relationships and grow new ones. This podcast series focuses on the power of sports diplomacy in Wales, the connection between Wales and Canada in sports and how Wales is punching abo ...
 
Cyfres o sgyrsiau a seiniau yn edrych ar y dyfodol o safbwynt Cymreig. Dewch gyda ni ar daith sain drwy ddyfodoliaeth, ffuglen wyddonol a syniadau am lle fydd Cymru’n mynd yn y dyfodol pell ac agos. Daw’r podlediad gan @cymruddyfodol a Rhodri ap Dyfrig @Nwdls. Dwedwch helo yno os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r sgwrs. * * * * * For those of you playing in English* * * * * TCF is an occasional show that looks at futures and alternative realities from a Welsh perspective. Come with us on a jo ...
 
Public Health Wales has coordinated national public health networks for the topics of physical activity and nutrition, mental health promotion and sexual health for a number of years. An external evaluation conducted in 2009, looking at the work of these Networks, identified that the networks were well subscribed, influential at both strategic and individual level and highly valued. A subsequent evaluation conducted in 2013 reiterated the value of these professional networks. The Health Impr ...
 
Loading …
show series
 
Artist sydd yn sgwrsio â fi ar y podlediad wythnos hon, sydd wrthi'n creu, yn dylanwadu ac yn gwerthu ers peth amser. Iwan Bala yw un o'r artistiaid mwyaf adnabyddus a llwyddiannus Cymru ac roedd hi mor ddiddorol i siarad efo fo am ei waith, ei broses o greu, ei yrfa gynnar, dylanwadau a llawer mwy.
 
Talent a pherson hyfryd arall ar ail bennod 2023 o'r podlediad wythnos hon. Elin Parisa Fouladi o Gaerdydd ac o dras Gymreig a Iranaidd. Mae Elin yn canu ac yn cyfansoddi ei hun ac yn gwneud enw i'w hun ar y sin gerddoriaeth yng Nghymru. Sgwrs gwbl naturiol ganddi am ei magwraeth, ei henw, perfformio a chyfansoddu a lot o hwyl gyda'r 10 cwestiwn a'…
 
Blwyddyn newydd dda i chi gyd a gobeithio bod pawb yn iach ac yn edrych ymlaen at 2023!? A pha well i ddechrau tymor newydd o Cymeriadau Cymru na gyda fy ngŵr gwadd arbennig iawn. Y cerddor, canwr a chyfansoddwr ac un o'r bobl fwyaf clên dwi erioed di siarad efo, Yws Gwynedd! ...ie, go iawn, y lej Yws Gwynedd!!!! Sgwrs wych am ei fagwraeth, ei yrfa…
 
I orffen 2022, mae'n bleser dweud mai'r darlledwr Geraint Lloyd sydd ar y podlediad, ym mhennod ola'r flwyddyn. Wel, fi'n dweud darlledwr, ond wrth gwrs, nid bellach. Ar ôl cael ei ollwng gan Radio Cymru, yn dilyn 25 mlynedd o ddarlledu, sioc enfawr iddo fe a'i ddilynwyr a gwrandawyr oedd y newyddion. Hon yw'r sgwrs go iawn gyntaf iddo ei wneud am …
 
Gyda chwpan y byd ar fin dod i ben yn Qatar, dwi di penderfynu ail lwytho cyfweliad â rhywun sy'n byw ac yn gweithio allan yn y wlad honno ac yn frysur ar hyn o bryd gyda'r holl gemau a'r darlledu yno, sef Rhodri Ogwen Williams. Yn wreiddiol o'r Bari, mae Rhodri bellach yn byw yn Doha ers rhai blynyddoedd ac fe ges i'r cyfle i glywed am ei waith a'…
 
Wel, eicon go iawn sy'n sgwrsio â fi wythnos hon. Cerddor, sylfaenydd, gwr busnes, cyflwynydd ac arweinydd teithiau cerdded...neb llai na Rhys Mwyn! Pleser oedd cael clywed am ddyddiau cynnar Rhys fel un o'r 'punks' cyntaf yng Nghymru ac un o ddylanwadau pwysicaf ym myd cerddoriaeth Cymru. Ac oedd hi mor ddiddorol clywed am y band Anrhefn, y sîn ge…
 
Cynhyrchydd, actifydd, rheolwr a sylfaenydd a gwr dylanwadol dros ben, Berwyn Rowlands, sydd ar y podlediad wythnos hon. Sgwrs hynod o ddifyr ag onest am fywyd Berwyn, ei ddylanwadau, ei waith a'i holl gyflawniadau, The Iris Prize, yr 80'au, Sgrîn, a llawer llawer mwy. Mae'n bleser cael rhywun fel Berwyn ar y podlediad. Gwr dylanwadol iawn ym myd b…
 
Hyfforddwraig bersonol syn dechrau gwneud enw i'w hun yw Elin Wyn Williams a fy ngwraig gwadd wythnos hon ar y podlediad. Ar ôl astudio a graddio mae Elin wedi dechrau ei busnes, Winning with a Y, sy'n nid yn unig helpu pobl gyda'r ochr gorfforol ond yr ochr feddyliol ag emosiynol hefyd ac mae ganddi angerdd ynglŷn â gwella iechyd meddwl a chorffor…
 
With the World Cup in everyone's minds, we look at the amazing opportunity in Welsh football. From reacting to the 2016 Euros, to developing a complex diplomatic strategy. We explore: - The birth of a global brand - Unexpected celebrity ambassadors - The opportunity at hand To find out more about Wales in Canada and the team behind it, visit: wales…
 
As the Welsh Women's rugby team is hosted at a rookie rugby event with Team Canada, the kids of Halifax get to run drills with their heroes. We uncover why paying attention to the grass roots is vital and how the impact it can have should never be underestimated. We explore: - The community impact - The long term effect - Why this is a strength for…
 
As the Welsh Women's rugby team clashes against Team Canada in Halifax, we will move between the stands and VIP boxes, to uncover the diplomatic machine in operation. With a strong Welsh showing in the crowd and a bustling atmosphere, we learn about the opportunities around us. We explore: - The opportunities at major fixtures - How an expat commun…
 
Actores, cantores a chymeriad unigryw iawn sy'n cadw cwmni i mi wythnos hon....nid mewn stafell dawel ond mewn caffi bach digon swnllyd yng nghanol Llundain! (Felly maddeuwch i fi am y sain amherffaith ar brydiau!) Ond sgwrs hynod o ddiddorol a doniol a diolch o galon i Lowri Ann Richards nid yn unig am ei hamser ond am ei gonestrwydd a'i pharodrwy…
 
As the Welsh Women's rugby team lands in Canada for a test match, we follow the players as they become 'diplomats in tracksuits'. As they engage in a joint training session, we explore the diplomatic opportunities happening around them.We explore:- The benefit of players experiencing new cultures- The impact a team from 'away' can have locally- Why…
 
How can diplomats use sport in practice? In this episode we speak to Andrew Wagstaff, the Head of Canada in Wales. As someone on the ground fostering relationships and ties between two nations, he shares how Welsh sport helps him reach his goals. We discuss: - Why sport can open doors - How to measure soft power - Surprise connections that spark un…
 
What exactly do we mean by sports diplomacy? In this episode we speak to Gavin Price, co-author of the report ‘Towards a Welsh Sports Diplomacy Strategy’. He helps us understand the meaning, history and relevance of sports diplomacy. Setting out how Wales’ sporting assets could help the country develop and strengthen its relations with the rest of …
 
As we’re all getting excited to get behind Wales as they’re about to enter the world’s biggest football tournament, we are pleased to release this very special podcast. Welcome to Soft Power Cymru, a show about Welsh sports diplomacy. In celebration of Wales in Canada where we are looking to deepen our existing relationships and grow new ones. This…
 
Y cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn sy'n sgwrsio â fi wythnos hon. Talent go iawn sy di ysgrifennu caneuon ar gyfer corau ac unigolion di-ri! Sgwrs hynod o ddiddorol am ei waith a'i yrfa, ei ddylanwadau, cyfansoddi, corau a llawer mwy, yn ogystal â bach o hwyl efo cwis am gyfansoddwyr ar 10 cwestiwn chwim!…
 
Fi wrth fy modd yn siarad â phob un o'r gwesteion ar Cymeriadau Cymru ond wythnos hon, nes i RILI fwynhau! Sgwrs ddifyr, ddoniol, onest a diddorol gyda'r actor, dramodydd, sgriptiwr a brenhines drag, Alun Saunders aka Connie Orff. Lot o chwerthin a sgwrs am bopeth o theatr a theledu, i drag, i'r iaith Gymraeg a llawer mwy. Joiwch!…
 
Meilyr Siôn, actor, pypedwr ac awdur sy'n dweud y cyfan wrthai mewn sgwrs gret, am ei blentyndod, ei yrfa a dechreuadau, bod ar lwyfan sioe ''The Lion King'' a'i newid cyfeiriad fel awdur llyfrau i blant. Tipyn o all rounder! Wel.....ysgol Aberaeron ontife!😉
 
Talent gerddorol wythnos hon ar Cymeriadau Cymru ac i fyd opera. Sioned Gwen Davies o Fae Colwyn ac yn mezzo soprano uchel ei pharch a phrysur sy'n dweud wrtha i am ei gyrfa ac yn siarad yn gwbl gyffyrddus am opera, eisteddfodau, Glasgow, Canwr y byd, sopranos a llawer mwy. Ac unwaith eto, yn gyfweliad â pherson clên, naturiol, onest a diddorol! Ym…
 
Yr actor Ifan Huw Dafydd sydd yn sgwrsio â fi tro yma ar Cymeriadau Cymru a bois, na chi actor! O Pobl y Cwm i District Nurse ac o Theatre Clwyd i Radio 4, ma Ifan wedi cael gyrfa a hanner! Cofiwch edrych am y podlediad a phob pennod ohoni ar Spotify a nifer o lwyfannau amrywiol.
 
Mae podlediad Cymeriadau Cymru nôl! Tymor newydd o sgyrsiau diddorol a naturiol gyda rhai o wynebau a lleisiau a chymeriadau mwyaf adnabyddus Cymru. Ac i ddechrau tymor newydd, sgwrs gyda'r darlledwr a sylwebydd, a boi neis, Dylan Ebenezer. Cofiwch wrando ar pob pennod o Cymeriadau Cymru ar nifer o lwyfannau gan gynnwys Spotify.…
 
''Entertainer'' go iawn sydd ar y podlediad wythnos hon! Actor, dawnsiwr ac ''all round'' diddanwr, Johnny Tudor! Am fywyd!! Roedd hi'n bleser llwyr i sgwrsio â Johnny am ei yrfa, canu a dawnsio, ei ''big break'' ar Opportunity Knocks, ei gyfeillgarwch â Dorothy Squires, ei rhannau yn actio yn Gavin & Stacey, ei lyfr a llawer, llawer mwy! Fasen i w…
 
Heblaw eich bod wedi bod yn byw mewn ogof yn ddiweddar, neu, yn wir, dros y 40 mlynedd a mwy diwethaf, fyddwch chi'n amlwg yn adnabod llais a gwyneb fy ngŵr gwadd wythnos hon. Eicon go iawn, canwr a chyfansoddwr rai o ganeuon mwyaf adnabyddus, pwysig ag eiconig Cymru. Ie, neb llai na Dafydd Iwan! Beth all un ddweud am y gwr yma? Un o gymeriadau pwy…
 
Yr actores Rebecca Harries yw fy ngwraig gwadd wythnos hon ar y podlediad. I nifer wrth gwrs, Sali Mali, ond ma Rebecca wedi actio yn nifer o bethau gwahanol, yn Y Gymraeg ac yn Saesneg. Dwi di nabod Rebecca ers rhai blynyddoedd ac roedd hi'n bleser dal lan gyda hi a sgwrsio am ei gyrfa, bywyd, pryderon, byw yn Sir Gâr ac wrth gwrs, yr eicon ei hun…
 
Stacey? DS Morgan? Neu Shirley Valentine? Ie, yr actores ddawnus o'r Rhondda, Shelley Rees-Owen sy'n sgwrsio â fi wythnos hon ar y podlediad a gaethon ni lot o hwyl! Tan yn ddiweddar, mi roedd Shelley yn gynghorydd yn ogystal â bod yn actores ac mae hi di cael llwyddiant mawr gyda'r ddrama un person ac addasiad Cymraeg o Shirley Valentine.…
 
Mae'n bleser cael siarad gyda nifer o bobl hyfryd ar y podlediad yma yn wythnosol, ac wythnos yma dwi'n cael sgwrsio ag un o'r mwyaf hyfryd! Gwenda Owen y gantores o Gwm Gwendraeth sy'n siarad yn hwylus ac yn agored am ei bywyd. Gyrfa, cerddoriaeth, ei hardal, actio a'i salwch rhai blynyddoedd yn ôl. Cefais y fraint o ganu gyda Gwenda yn 2012 a rec…
 
Loading …

Короткий довідник