Chefspodden відкриті
[search 0]
більше
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Chefspodden

Svensk Chefsförening

Unsubscribe
Unsubscribe
Щомісяця
 
Chefspodden tar upp aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv. I podden medverkar forskare, debattörer, chefer och specialister inom olika områden. Chefspodden produceras av Svensk Chefsförening, Akademikerförbundet SSRs chefsverksamhet. Programledare är Hanna Broberg, chefsstrateg.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Vi måste våga handla och därför behövs psykologisk trygghetPsykologisk trygghet handlar inte bara om att förlåta fel och misstag. Det handlar om mod att tala och inte minst att handla i situationer som kräver det. Vi ska också kunna vara olika på jobbet. Vi har tyvärr skapat ett klimat och förhållande till ansvar som inte fungerar – det behövs mer …
  continue reading
 
Chefer behöver möjlighet att reflektera och få stöd av kollegor. I den här podden pratar vi med Ulrika Sedell och Martin Runefelt om vad chefsnätverk kan betyda. Svensk Chefsförening startar nya chefsnätverk för att ge chefer möjlighet att mötas, inspireras och byta erfarenheter. Tanken är att chefer har tuffa uppdrag och stora förändringsarbeten s…
  continue reading
 
Hur driver man förändring och utveckling med medarbetare på distans? Det går, anser Ewa Thylén som var chef och ansvarig för Tillväxtverkets korttidsstöd och byggde upp en helt ny verksamhet under pandemin.Den här podden är en riktigt inspiration för dig som jobbar digitalt med dina medarbetare – eller kanske behöver göra ett omtag för att klara er…
  continue reading
 
Vilken betydelse har rätt förutsättningar för chefer och hur påverkar det verksamheten och medarbetarna? Hur kan man skapa en bra struktur och hur jobbar vi med kulturen? I den här podden möter vi Martin Runefelt som är erfaren chef och HR-strategiskt ansvarig på Försäkringskassan tillsammans med Arvid Vikman Rindevall som idag är politiker och ans…
  continue reading
 
Oavsett om du är ny som chef eller har lång erfarenhet finns det alltid mer att lära – om dig själv och om rollen som ledare. Hur kan du växa och hitta rätt i chefskapet och som ledare? I avsnittet pratar vi om det populära mentorskapsprogrammet för chefer tillsammans med ledarskaps- och organisationskonsulten Ulrika Sedell. Och om vikten av att st…
  continue reading
 
Att bli orättvist behandlad är något som alla kan råka ut för på sin arbetsplats, och ibland är det hela enheter som drabbas. Hur uppstår särbehandling i en organisation? Och hur kan det motverkas? Chefspodden möter Anneli Matsson, universitetsadjunkt för socialt arbete vid Göteborgs universitet och aktuell med avhandlingen Handslaget: Att organise…
  continue reading
 
Kriser är en del av livet, och hur väl förberedda vi är inför en kris kan göra stor skillnad för hur utfallet och efterskalvet blir. I det här avsnittet möter vi beteendevetaren, författaren och krisexperten Sara Johansson som arbetat i stora katastrofer och med krisstöd i olika organisationer. Och ett av hennes många tips är att öva inför att det …
  continue reading
 
I detta spännande avsnitt av Chefspodden stiftar vi bekantskap med Jung och våra skuggor. Gäst i podden är Ann Askenberger som har lång erfarenhet av ledarutveckling och coachning av chefer. Vi pratar om vilka olika roller vi spelar som personer och chefer, hur vi får syn på det omedvetna och tar vara på våra skuggor för att skapa balans. Under sin…
  continue reading
 
I den här podden möter vi Julia Romanowska som är medicinare, slagverkare och musikpedagog med stor erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling. Hennes forskning om Schibboleteffekten handlar om hur stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan får chefer att reflektera och utveckla en mognad och ett ansvarstagande i sin chefsroll. I podden s…
  continue reading
 
De stora förändringarna i arbetsrätten och anställningsskydd som riksdagen beslutat om är tänkt att ge en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Som en följd av detta beslutar man nu också om helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling genom ett nytt omställningsstudiestöd. Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SS…
  continue reading
 
Kan vi få till ett bra samarbete och förebygga misstro? Hur jobbar man som chef med det? Rollfördelningen mellan profession och politiker är viktig i många olika sammanhang, men inte minst inom socialtjänsten. I det här avsnittet pratar förbundets chefsstrateg Hanna Broberg med Monica Engström, socialpolitisk strateg på Akademikerförbundet SSR, om …
  continue reading
 
Hur har HR-rollen och synen på HR förändrats under pandemin? Och hur mår professionen? I en undersökning som Akademikerförbundet SSR gjort säger åtta av tio inom professionen att de ser sig som en strategisk partner och anser att de kan påverka sitt arbete. Men två av tre anger också att de har för hög arbetsbelastning och hälften har sömnproblem. …
  continue reading
 
Sedan mitten av 90-talet har forskarna Anna Cregård och Rolf Solli genomförst en studie vart femte år om kommundirektörer. Hur trivs de på jobbet, och hur ser förutsättningarna ut i denna roll? I Chefspodden pratar vi om studien och samtalar om vad svaren visar.Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.…
  continue reading
 
I mitten av december 2020 presenterade Coronakommissionen sin första delrapport med fokus på hur äldreomsorgen har fungerat under pandemin. Vilka brister har kommissionen kunnat identifiera och hur ser chefernas situation ut i denna ansträngda verksamhet? I årets sista avsnitt av Chefspodden samtalar Hanna Broberg med Vesna Jovic, utvecklingschef p…
  continue reading
 
Hur får vi samarbetet på jobbet att fungera? Kan vi utveckla grupper till att bli mer effektiva och jobba mot samma mål? Och vad säger forskningen och hur gör man i praktiken? Det är utgångspunkter i boken "Allt ljus på teamet: en handbok för teamutveckling" och temat i detta avsnitt av Chefspodden. Gäst är Maria Åkerlund, legitimerad psykolog och …
  continue reading
 
Att vara chef i offentlig sektor borde ligga på studenternas topplista över attraktiva chefstjänster, men så är det inte i dag. I topp ligger istället ett antal stora företag som erbjuder andra arbetsformer och löner. Hur är det att jobba som chef i offentlig sektor, och hur kan offentlig sektor bli mer attraktivt för framtidens chefer? Gäst i avsn…
  continue reading
 
Det har varit en tuff vår för alla, både för chefer och för medarbetare. Olika verksamheter har påverkats olika mycket av Coronapandemin, och medan vissa har fått ställa om har andra fått avveckla sin verksamhet. I det här avsnittet av Chefspodden medverkar Helena Niklasson, chefsförhandlare, och Vesna Jovic, vikarierande socialpolitisk chef, båda …
  continue reading
 
Hur fungerar du som chef, och hur fungerar dina medarbetare i det gränslösa arbetslivet och det nu så aktuella distansarbetet? Det pratar vi om med Kristina Palm, docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Theresia Viska.Svensk Chefsförening
  continue reading
 
Hur många medarbetare kan en chef ha? Hur ser chefers avtal ut? Och vad innebär det när chefer jobbar 1-2 timmar övertid varje dag? I veckans avsnitt samtalar Akademikerförbundet SSR:s chefsstrateg Hanna Broberg med kollegorna Arvid Vikman, enhetschef och ansvarig för förbundets chefsverksamhet, och chefsförhandlaren Helena Nicklasson om den årliga…
  continue reading
 
Mångfald är något som alla utåt sett bekänner sig till och vill arbeta med. Trots det ser vi hur stora skillnaderna är. Varför är det så? För att det är besvärligt med mångfald. Gäst i veckans podd är Qaisar Mahmood, författare, socionom och tidigare chef inom offentlig sektor. Olika hudfärg, en symbol med religös betydelse, olika kön. Så kanske de…
  continue reading
 
Hur får man en mer tillitsbaserad styrning och ledning? Det behandlar höstens första avsnitt av Chefspodden med tillitsdelegationens tidigare ordförande Laura Hartman.Man kommer mycket långt i en mer tillitsbaserad styrning om man får en bra dialog mellan det ”strategiska rummet” och det ”operativa rummet”, mellan ledningen och de medarbetare som a…
  continue reading
 
I Chefspodden berättar Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, om vad studien ”HR & SAM. Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner” fann för resultat. Det blir också ett mer allmänt samtal om arbetsmiljö, delegering, samverkansavtal och vikten av kunskap.Det finns en ski…
  continue reading
 
Hur är det att vara partiledare i dagens politiska klimat? Möt Anna Kinberg Batra som var Moderaternas partiledare i nästan 1000 dagar, och hör diskussionen om hur det ser ut bakom kulisserna i vårens sista avsnitt av Chefspodden. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.Svensk Chefsförening
  continue reading
 
Hur får vi människor att göra saker på jobbet? Lön är en del, men vi behöver också känna oss motiverade. Veckans gäster är Johan Thesslin och AnnCharlotte Bretan - författarna bakom boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare. Att prata om lön och lönesättning är något som många upplever som laddat - både chefe…
  continue reading
 
Vad behöver chefen kunna och hur verkar vi i ett nytt komplext arbetsliv? Vanliga managementteorier har riktat oss uppåt och skapat instrumentella arbetsformer, fler manualer och ett synsätt där vi inte tar hänsyn till professioner och det komplexa, helheten och att vi är människor med relationer. Vi är individer i ett sammanhang och vi formas av v…
  continue reading
 
Etik är närvarande i allt vi gör. Det handlar om gott och ont, om rätt och fel. I veckans Chefspodden möter vi Erica Falkenström som är fil dr i pedagogik och författare till den nya boken Etisk kod för chefer*.Varför etik? Etik är inte bara tusenåriga tankar utan något som alltid har varit viktigt. Det gäller våra liv, samhällen och även våra arbe…
  continue reading
 
Vad vill unga se för ledarskap, och vilka prioriteringar är viktiga för unga ledare, chefer och medarbetare? I årets första avsnitt av Chefspodden diskuterar vi ungt ledarskap och unga chefer. Vi samtalar om ett tydligt, visionärt och värdestyrt ledarskap, och reder ut de behov som behöver tillgodoses för att framtidens unga ledare ska komma till s…
  continue reading
 
Tycker du att pensionssystemet verkar krångligt? Lugn. Chefspodden rätar ut dina frågetecken och ger tips på vad man behöver kolla upp och tänka på.I den här podden möter vi en riktig expert på pensioner. Louisa Hegardt är ombudsman på Akademikerförbundet SSR och ansvarig för pensionsfrågor och pensionsavtalen. Hon beskriver pensionssystemet, vilka…
  continue reading
 
Att vara chef i en idéburen organisation är fantastiskt roligt och det bästa chefsuppdraget man kan ha. Iallafall om man får tro Röda Korsets nye generalsekreterare Martin Ärnlöv som gästar Chefspodden för att prata om hur det är att leda med mening. Ledarskap, komplexitet och logik. Anställda och ideella. Hur ser uppdraget ut för en chef i en idéb…
  continue reading
 
I Chefspodden handlar det ofta om sådant som är motigt eller det som behöver förändras och där chefernas förutsättningar inte är bra. Därför tyckte vi att det var dags att leta efter glädjen och energin som gör att chefer väljer att fortsätta och gillar att gå till jobbet.Denna vecka träffar vi Christina Rapp Lundahl som är kommundirektör i Järfäll…
  continue reading
 
Självklart måste chefer inom socialt arbete få en gedigen utbildning för sitt uppdrag. Det tycker Cecilia Grefve, tidigare utredare för den sociala barn- och ungdomsvården och själv före detta socialchef, som gästar veckans Chefspodden.Cecilia Grefve har själv tidigare varit socialchef i många år. Som socialchef drev hon utveckling och förändring g…
  continue reading
 
Universellt utformade arbetsplatser är något helt nytt. Ett nytt sätt att tänka. Arbetsplatser som är utformade för alla, från början.Att inte anpassa, utan istället tänka in olika behov och förutsättningar så att arbetsplatserna passar alla från början – att planera inkluderande helt enkelt – är något vi måste lära oss för att klara kompetensförsö…
  continue reading
 
Hur ser det ut i kommunhuset efter valet, är det rörigt och kanske extra spänt? Chefspodden tittar denna gång närmare på chefer och politiker.Det är lite rörigt. I allt fler kommuner och landsting blir det nya konstellationer och minoritetsstyren. Osäkerheten för chefer och tjänstemän ökar och det kan påverkar förutsättningarna att ta beslut. Det g…
  continue reading
 
Hur kommer det att se ut framöver? Vilken roll får HR när organisationerna förändras? Vi spanar framåt i veckans avsnitt av Chefspodden. Organisationerna förändras och människor ställer nya krav på hur stödet i arbetet ska fungera. Då behöver man fundera på vad HR gör idag och vad man kommer att göra framöver. Chefsstrateg och programledare Hanna B…
  continue reading
 
Hur mår chefer egentligen? I en ny undersökning från Svenck Chefsförening och Akademikerförbundet SSR berättar chefer hur de har det på jobbet. Många jobbar övertid och får ingen särskild ersättning för det. Åtta av tio gör arbete som någon annan skulle kunna göra istället. Som vanligt pekar många chefer på för mycket administration och för lite st…
  continue reading
 
Chefskapet är komplext och krävande, och därför är det viktigt med rätt förutsättningar. Det menar Martin Runefelt som arbetar med strategisk HR på Försäkringskassan och har en lång bakgrund som chef och inom HR. Chefsförutsättningar handlar mycket om det konkreta såsom personalomsättning, antal medarbetare, budgetförutsättningar, en allt för tung …
  continue reading
 
Kan man bli en bättre chef med shibbolet? Svaret är ja, om man får tro forskaren Julia Romanowskas resultat. I hennes forskning och avhandling delades de rekryterade cheferna in i två utbildningsgrupper, en fick en traditionell ledarskapsutbildning och den andra fick delta i shibbolet med samtal. Vad är då shibbolet? I podden träffar vi en av chefe…
  continue reading
 
Företagshälsorna möter chefer som inte mår bra, men jobbar också förebyggande för att förhindra ohälsa och stödja arbetet med att hålla medarbetare och chefer friska. I den här podden möter vi Peter Munck af Rosensköld, vd på Sveriges Företagshälsor, och samtalar om hur det står till med chefernas hälsa. Om chefen blir sjuk så påverkar det hela org…
  continue reading
 
Hur är det att leda i kommun? I den här Chefspodden möter vi en erfaren chef från offentlig sektor, Peter Jansson. Han är i dag interimschef i Tibro kommun som tillförordnad socialchef. Peter Jansson blickar tillbaka på serviceutredningen för trettio år sedan, som på nytt blivit aktuell när tillitsutredningen pratar om brukarfokus. Forskning, styrs…
  continue reading
 
Det finns skydd mot stress. Arbetsmiljöexperten Eva Linér har till och med skrivit en bok om det. Om det pratar vi i veckans avsnitt av Chefspodden.Vi vet att det är många som blir sjukskrivna av stress idag. Det är en fråga som återkommer i medarbetarundersökningar och som diskuteras flitigt i både media och arbetslivet. Vi måste ta reda på vad st…
  continue reading
 
Många chefer tvingas lämna sina uppdrag. Det är något som sker varje dag – ändå är det skambelagt. Avgångarna kan bero på många olika saker. Ofta handlar det om otydliga uppdrag eller att chefen står på sig i viktiga frågor och gör sig obekväm. Det kan också handla om stora förändringar, att chefen har tappat kontrollen eller inte haft tillräckligt…
  continue reading
 
Hot och våld mot medarbetare ökar inom många olika verksamheter – inte bara mot blåljuspersonal. Vad vet du som chef om hot och våld? Har ni kartlagt riskerna och förberett er på din arbetsplats?Hot och våld är tyvärr vanligt i arbetslivet och därför gäller det att vi har kunskap. Det gäller att förbereda organisationen och titta på vilka risker so…
  continue reading
 
Det finns mycket som facket och chefen har gemensamt och där man kan dra åt samma håll. I det senaste avsnittet av chefspodden möter du Markus Furuberg som är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Han pratar om förhandlingar, utvecklingsarbete och löneprocessen där det finns möjligheter att samarbeta mer. Ofta sägs facket och chefen vara en …
  continue reading
 
Chefsvardagen består av både administration och tuffa utmaningar, men det gäller att försöka delegera och hitta rätt person för rätt uppgifter. Man får fundera på vad man är bra på, och ta hjälp med det man inte gillar eller inte är bra på.I det här avsnittet av Chefspodden möter vi en erfaren chef, Helle Konga-Nielsen, som tillsammans med Siv Olof…
  continue reading
 
Som ny chef så brottas du med olika frågor, din nya roll och du kanske känner dig ensam och saknar någon att fråga och dela ett dilemma med. Nu startar Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR ett mentorprogram för nya chefer. Chefsstrateg Hanna Broberg gästas av Johan Welander, konsult och expert på mentorskap, samt författare till boken I…
  continue reading
 
Chefer har mycket ansvar för allt från verksamhet och ekonomi till medarbetare och arbetsmiljö. Men det är viktigt att komma ihåg att chefer också är anställda och att även de behöver råd och stöd. Chefers löner och avtal behöver också bevakas och förbättras, och chefers arbetsmiljö och trygghet är lika viktiga som för vilken anställd som helst. I …
  continue reading
 
Vi kommer att ha ett före och ett efter #metoo. Makt, strukturer, dåliga värderingar är något vi måste jobba aktivt med hela tiden. Som chef behöver man ta upp detta till diskussion, göra tydligt vilka värderingar som gäller på arbetsplatsen och ha rutiner på plats. I den här podden förbereder vi dig på det ansvaret.Denna vecka gästas vi av chefs- …
  continue reading
 
Loading …

Короткий довідник